Strona główna Studia II stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne

bezpieczenstwo-top

Specjalności dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia II stopnia:

rekrutacja-przycisk

Kryminologia i kryminalistyka

Studia II stopnia na specjalności Kryminologia i kryminalistyka są uzupełnieniem wiedzy zdobytej na poziomie studiów licencjackich. Absolwenci specjalności otrzymują tytuł magistra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Definicje obu nauk - kryminologii i kryminalistyki - są do siebie zbliżone, ale nie tożsame. Kryminologia zajmuje się badaniem przestępczości jako zjawiska społecznego, natomiast Kryminalistyka to nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców. Oznacza to, że na zajęciach wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia i techniki służące np. do zabezpieczenia śladów i ich dalszej analizy. Wprowadzenie specjalności łączącej wiedzę teoretyczną z praktyką pozwala poszerzyć profil Absolwenta.

 

Studenci specjalności Kryminologia i kryminalistyka poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Przykłady stanowią pewne prawa ogólne i hipotetyczne. Prawa ogólne to m.in. naukowo stwierdzone zjawisko indywidualności obrazu linii papilarnych człowieka, cech pisma ręcznego czy głosu, które pozwalają na przeprowadzenie badań identyfikacyjnych. Prawem hipotetycznym jest na przykład przekonanie, iż każde działanie pozostawia ślady.

 

Sprawdź także inne specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Studia licencjackie:

 

 info-kandydaci

 

rekrutacja on-line

 

 

 

 

Przykładowe przedmioty:

  • Problematyka metod przestępczych
  • Ślady kryminalistyczne
  • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia
  • Badania techniczne w kryminalistyce
  • Wybrane zagadnienia psychologii zeznań i wyjaśnień
  • Dokumentacja czynności kryminalistycznych
 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, tel. 58 660 74 00, fax 58 621 12 70, e-mail:

Rekrutacja

Studia licencjat - Studia podyplomowe - Studia dzienne - Studia zaoczne - Studia podyplomowe efs