Kaczmarek Janusz, dr

Janusz_KaczmarekStopień naukowy: Doktor nauk prawnych w zakresie prawa

 

 

 

Życiorys

 

 

 

Janusz Kaczmarek -  adwokat, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego (indywidualny tok studiów), praca magisterska pt. "Granice dozwolonej działalności dziennikarza".
Należał do drużyny harcerskiej "Czarna Czwórka". Doktorat Uniwersytet w Białymstoku.
W latach 1992-2007 Prokurator Rejonowy w Gdyni, Prokurator Okręgowy w Gdańsku, Prokurator Apelacyjny w Gdańsku, Z-ca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W 2007 r.

Przedstawiciel Polski w Europejskiej Grupie G6 odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w ramach Unii Europejskiej..
Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Spraw Sprawiedliwości.
Wieloletni wykładowca prawa karnego materialnego dla aplikantów prokuratorskich - Studium Doskonalenia dla Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów w Gdańsku oraz Podyplomowego Studium Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Gdańsku.

Współorganizator programu "Razem przeciw przemocy" realizowanego w szkołach i ośrodkach wychowawczych.
Autor wielu publikacji w "Przeglądzie Oświatowym", "Biuletynie Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych" ,"Prokuraturze i Prawie" oraz  "Edukacji Prawniczej".

Nominowany dwukrotnie do nagrody Człowieka Roku "Dziennika Bałtyckiego". Ngrodzony przez Gazetę Prawną Nagrodą Bona Lex za działalność na rzecz dobrego prawa.

Prowadzi prywatną kancelarię adwokacką.

 

Dorobek naukowy


Dorobek naukowy:

 

 

 

Monografie i udział w pracach zbiorowych.

 

Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej,[w:] Przestępczość zorganizowana świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, pod red. Prof. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego,  Zakamycze ,Warszawa 2005 (str. 297 – 311).

Sekty z punktu widzenia prawnika praktyka, [w:] Ochrona człowieka i rodziny przed sektami i psychomanipulacją ,Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk 2000 (str. 53- 58).

Sposób budowania relacji pomiędzy prokuratorem a dziennikarzami, [w:] System wymiaru sprawiedliwości a media, pod red. Prof. dr hab. Cezarego Kuleszy, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009 (str. 148 – 186).

Porwania dla okupu( współautor: Magdalena Kierszka ), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003 (str.1- 234).

Porwania dla okupu( współautor: Magdalena Kierszka ),wydanie II poprawione, Wolters Kluwer ,Warszawa 2008 (str.1- 312).

Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, redakcja Janusza Kaczmarka, Zakamycze ,Warszawa 2006 (str.1- 253).

Studia i artykuły

Konsekwencje prawnokarne uwolnienia zakładnika (art. 252§4 k.k.), Prokuratura i Prawo 2001, Nr 6 (str. 15 – 27).

Wąglikowe incydenty a polskie prawo karne, Prokuratura i Prawo  2002, Nr 7-8(str.81 – 93).

Karnoprawna ochrona zabytków Prokuratura i Prawo 2004, Nr 2 (str.81 – 93).

Nowa Prokuratura i Stara Europa, Edukacja Prawnicza  2003, Nr 10 (str. 42).
Kilka słów o aplikacji prokuratorskiej,  Edukacja Prawnicza  2003, Nr 11(str. 45).

Słowo o korupcji czyli ku przestrodze wszelkim pożeraczom, Edukacja Prawnicza 2003, Nr 12 (str. 48).

Etyka w zawodzie prokuratora, a więc o człowieku ze słabościami, Edukacja Prawnicza   2004, Nr 1(str. 47).

Wybierając zawód wybierasz także dyskomfort, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 2(str. 52).

 

Prokurator a dziennikarz, satysfakcja z wykrycia prawdy, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 3(str. 48).
W imię interesu społecznego i praw obywateli, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 4(str. 47).

 

Maskotki wymiaru sprawiedliwości, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 5(str. 48).

Prokurator w Europie, Edukacja Prawnicza  2004 ,Nr 06(str. 47).

O porwaniach, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 10(str. 56).

Gwarancje bezkarności, Edukacja Prawnicza  2004, Nr 11(str. 49).

Sprawdzony świadek koronny, Edukacja Prawnicza  2005, Nr 1(str. 64).

Transgraniczna walka trwa, Edukacja Prawnicza  2005, Nr 2(str. 60-61).

 

Nowe brzmienie przepisu art. 252 k.k. a znamię szczególnego udręczenia i jego relacje do znamienia szczególnego okrucieństwa, Kwartalnik Policja 2010 Nr 2 (str.24-30)

 

prowadzone zajęcia

 

- prawo karne,
- seminarium,
- proseminarium karne ( rozprawy uczelniane ),
- postępowanie karne,
- przedmiot do wybory,
- encyklopedia prawa,
- etyka prawnicza,
- retoryka i erystyka dla prawników,
- prawo karne w bezpieczeństwie publicznym.

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, tel. 58 660 74 00, fax 58 621 12 70, e-mail:

Rekrutacja

Studia licencjat - Studia podyplomowe - Studia dzienne - Studia zaoczne - Studia podyplomowe efs