Strona główna ADMINISTRACJA PUBLICZNA

BUTON STUDIA informator

 

studia-dofinansowane-165pxrekrutacja-przycisk

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z akredytowanym kursem przygotowującym do egzaminu na certyfikat PRINCE2® Foundation!

 

Studia odbywają się w Gdyni i w Gdańsku!

 

ADRESACI

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami  administracji publicznej: rządowej oraz samorządowej, posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na ukończony kierunek studiów wyższych o stopniu licencjata, inżyniera, magistra. Studia trwają 2 semestry.

 

Tadeusz-Alster-studia-podyplomowe

"Studia na kierunku Administracja Publiczna prowadzone są we współpracy z Altkom Akademią. Oprócz wiedzy z zakresu administracji, zarządzania i prawa, oferują również szkolenie z międzynarodowego systemu zarządzania projektem PRINCE2®. Jest to wyjątkowa okazja dla pracowników administracji, aby nie tylko uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych, ale dodatkowo zakończyć studia z międzynarodowym certyfikatem i wiedzą z zakresu stosowania nowoczesnych standardów zarządzania projektami."

 

Tadeusz Alster

Prezes Altkom Akademia

PROGRAM

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, 60 punktów ECTS:

 1. Samorząd terytorialny w Polsce – formy działania, funkcjonowanie i zadania – 10 h
 2. Administracja publiczna w Unii Europejskiej – 5 h
 3. Prawo w administracji publicznej - 10 h
 4. Prawo i postępowanie administracyjne - 10 h
 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji - 10 h
 6. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego - 10 h
 7. Prawo urzędnicze - 10 h
 8. Organizacja i kierowanie w administracji - 10 h
 9. Podstawy finansów publicznych i prawo finansowe - 10 h
 10. Audyt i kontrola w JST – 10 h
 11. Zarządzanie finansami w JST – 10 h
 12. Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego - 5 h
 13. Rozwiązania ustrojowe w JST - 5 h
 14. Współczesne ustroje polityczne - 5 h
 15. Postępowanie i ordynacja podatkowa – 5 h
 16. Public Relation i komunikacja ze społecznościami lokalnymi – 5 h
 17. E-administracja – 10 h
 18. Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2® - poziom Foundation - 30 h
 19. Gra symulacyjna PRINCEOPOLY - 10 h
 
 
CENA STUDIÓW

2 250 zł za semestr

 

FORMA ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Administracja Publiczna jest zdanie egzaminu końcowego po II semestrze w formie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

certyfikat prince 2 gdzie zdobyc gdynia wsaib studia administracja podyplomowe

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do Cabinet Office.

 
 
 
* PROMOCJA cena egzaminu na CERTYFIKAT PRINCE2® dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Administracja Publiczna to 850 zł (przystąpnienie do egzaminu jest dobrowolne)
 
PARTNEREM KIERUNKU JEST
 
Logo_Altkom_Akademii
 

Altkom Akademia S.A. objęła patronatem jeden z ważniejszych kierunków studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni - Administrację Publiczną, wzbogacając go o możliwość certyfikacji w międzynarodowej metodyce PRINCE2® na poziomie Foundation. Program dydaktyczny został opracowany przy współpracy z instytucją edukacyjno-doradczą Altkom Akademia S.A. Ponad 20-letnia działalność firmy skoncentrowana jest na 3 najważniejszych obszarach inwestycji w wiedzę Ludzie-Biznes-Technologie. Rozpoczęta współpraca pozwala na połączenie potencjału Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Altkom Akademii w celu dostarczenia maksimum korzyści osobom działającym w obszarze administracji publicznej.

 

Powrót

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, tel. 58 660 74 00, fax 58 621 12 70, e-mail:

Rekrutacja

Studia licencjat - Studia podyplomowe - Studia dzienne - Studia zaoczne - Studia podyplomowe efs